همکاری با ما

1-فروشگاه ام ام جهت تکمیل کادر فروش خود از میان جوانان جویای کار استخدام میکند.

کلیه همکارانی که در شهرستانها در ضمینه تعمیر گوشی موبایل فعالیت دارند می توانند با ثبت نام در سایت ام ام موبایل ضمینه ارجاع همشهریان محترمشان که درخواست معرفی تعمیرکار دارند فراهم نمایند.

برای دریاف اطلاعات تکمیلی با مدیریت تماس بگیرید.

0912-3939612